Επικοινωνία

mail:    livaderioteskozanis@gmail.com

Τηλέφωνο : 2461303999

Πρόεδρος : Παπαευαγγέλου Αθανάσιος του Ευαγγέλου         6976242393     24610 92122

Αντιπρόεδρος : Γκουτζιομήτρος Δημήτριος του Ανδρέα         6947406058     24610 31731

Γραμματέας : Τσιανάκα  Άννα του Δημητρίου                          6977494074     24610 29935

Ταμίας : Φίλιππας Δημήτριος του Θωμά                                    6973986027      24610 40236

Μέλη : Τζηλαντώνης Χρήστος του Νικολάου                            6973236514        24610 30102

Παπαστέργιος Ευάγγελος του Θωμά                                           6972920667      24610 28854

Δαρδούμπας Παναγιώτης.                                                                6972365101       2461027208

Αναπληρωματικά μέλη :

Παπαστέργιος Ευάγγελος του Φωτίου                                        6971622280       24610 32316

Μίχος Θωμάς