Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2019

Πρόεδρος : Παπαευαγγέλου Αθανάσιος του Ευαγγέλου

Αντιπρόεδρος : Γκουτζιομήτρος Δημήτριος του Ανδρέα

Γραμματέας : Τσιανάκα  Άννα του Δημητρίου

Ταμίας : Φίλιππος Δημήτριος του Θωμά

Μέλη : Τζηλαντώνης Χρήστος του Νικολάου

Παπαστέργιος Ευάγγελος του Θωμά  

Δαρδούμπας Παναγιώτης του Δημητρίου

Παπαστέργιος Ευάγγελος του Φωτίου, 

    

()

(Μίχος Θωμάς)